Privacy Statement

Inleiding

Lbetho neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met art@lbetho.com

Wie is Lbetho?

Lbetho is de Vennootschap onder Firma Lbetho VOF, kantoorhoudende te (4641 RS) Ossendrecht aan Groote Meer 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58762833.

Lbetho is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lbetho de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Lbetho jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lbetho persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lbetho voor dit specifieke doel gebruikt., wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lbetho worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                 Beheer van de bestellingen.

Gegevens:                  NAW-gegevens, Levering-adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:                 Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:         Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Afhandelen van klachten

Gegevens:                  NAW-gegevens, Leveringadres. Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:                 Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Facturatie

Gegevens:                  NAW-gegevens, Leveringadres. Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer

Grondslag:                 Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 CRM

Gegevens:                  Naam, E-mailadres, locatie

Grondslag:                 Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:    Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:                 Nieuwsbrief

Gegevens:                  Naam, NAW gegevens, E-mailadres, klikgedrag

Grondslag:                 Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:    Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:                 Loyaliteitsprogramma

Gegevens:                  Naam, NAW gegevens, E-mailadres, klikgedrag

Grondslag:                 Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:    Commercieel belang

Bewaartermijn:        Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Lbetho heeft  gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verorderning Gegevensbescherming  beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien, die bij Lbetho over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek daartoe doen bij Lbetho. Je kunt verzoeken dat Lbetho je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lbetho te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Lbetho of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lbetho te verkrijgen. Lbetho zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lbetho je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Lbetho

Een verzoek kan verstuurd worden naar art@lbetho.com

Lbetho zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Lbetho een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lbetho je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Lbetho verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren ja daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Lbetho je gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar art@lbetho.com

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lbetho jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar art@lbetho.com

Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming.  In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.